O naszym Stowarzyszeniu

SSRM zrzesza rzeczoznawców majątkowych - praktyków - wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego na terenie całego kraju. Przynależność do stowarzyszenia jest bezpłatna.

image
image

Forma organizacyjna Stołecznego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Stowarzyszenie nasze działa jako tzw. stowarzysznie zwykłe, o którym mowa w art. 40 Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zostało ono zarejestrowane pod nr 334 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ( zobacz wpis)


Informacje o stowarzyszeniu wg ewidencji stowarzyszeń

Cele: dbałość o wysoki poziom merytoryczny i etyczny usług świadczonych w zakresie wyceny nieruchomości

Obszar działalności: Rzeczypospolita Polska.

Działalność: Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatną współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych, samorządowych, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi, w szczególności w zakresie: - opiniowania uregulowań prawnych i przepisów technicznych w zakresie nieruchomości - opiniowania spornych opracowań dotyczących nieruchomości.

image
image

CzłonkowieStołecznego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Rz.M. dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki (przedstawiciel), członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
Rz.M. mgr inż. Olga Tott-Świątnicka
Rz.M. dr hab. inż. Andrzej Zalewski (rzecznik ds. opiniowania)
Rz. M. mgr inż. Agnieszka Dworzyńska-Górska
Rz. M. mgr Tomasz Górski, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
Rz. M. mgr inż. Ewa Borkowska-Karwowska
Rz. M. mgr inż. Hanna Nowotnik
Rz. M. mgr inż. Emilia Wiater
I inni...

image
image

Uczestnictwo w środowisku rzeczoznawców majątkowych

Przedstawiciele stowarzyszenia w gremiach środowiska rzeczoznawców:
- rz. m. Zbigniew Świątnicki - członek Państowej Komisji Kwalifikacyjnej
- rz. m. Tomasz Górski - członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Wydarzenia

Informacje o działaniach podejmowanych przez SSRM.

image

Najbliższe wydarzenia SSRM

Warsztaty - renta i odszkodowania planistyczne - w praktyce prawnika i rzeczoznawcy

Liczba godzin szkoleniowych: 4
Cena: 200 zł
Termin: 17 kwietnia 2020 r., g. 11:00
Miejsce: w trakcie ustalania
Tematyka/program

1. Koncepcja własności w prawie polskim oraz jej konstytucyjna ochrona.
2. Ograniczenie prawa własności na podstawie planu miejscowego.
3. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za skutki uchwalenia planu miejscowego.
4. Renta planistyczna.
5. Prawne aspekty wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego oraz renty planistycznej.
6. Zagadnienia procesowe związane z wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego dla celów wskazanych w pkt 5 powyżej.
7. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Prowadzący: r.pr., dr nauk prawnych, Jerzy Kopyra

Informacje o prowadzącym: Jerzy Kopyra, radca prawny, doktor nauk prawnych, obecnie prowadzi indywidualną praktykę prawniczą. Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego i planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budownictwa przemysłowego. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z takimi inwestycjami, a także w procesach o odszkodowanie z tytułu spadku wartości gruntów wskutek uchwalenia planów miejscowych. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, takich jak "Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak", "Gide Loyrette Nouel", "Wardyński i Wspólnicy", „K&L Gates” oraz wiodących firmach działających na rynku budowlanym. Dr Jerzy Kopyra prowadzi szkolenia z prawa budowlanego dla firm realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego. Wieloletni wykładowca w szkołach wyższych, autor licznych publikacji w prasie fachowej.

image
image

Planowane wydarzeniaSSRM

Roczne zebranie członków SSRM

image
image

Archiwum wydarzeńSSRM

Rok 2019

-- Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt "odpieczątkowania" zawodu rzeczoznawcy
-- Krytycznie zaopiniowaliśmy projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 "Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego."

Kontakt

Stołeczne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

ul. Pirenejska 14 lok. 2

01-493 Warszawa

Email: kontakt@ssrm.pl

Telefon: +48 602 278 065

COPYRIGHT © 2020 Stołeczne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. DESIGN: TEMPLATEMO